• 06:45

  (05min)

 • 06:50

  Balears des de l'aire (15min)

 • 07:05

  Programació infantil (1h20min)

 • 08:25

  Mosaic (30min)

 • 08:55

  Parlam. rallam, xerram (45min)

 • 09:40

  Veïnats (50min)

 • 10:30

  (55min)

 • 11:25

  (30min)

 • 11:55

  Palma pam a pam (55min)

 • 12:50

  Uep! Com anam? (1h10min)

 • 14:00

  IB3 Notícies Cap de Setmana (1h20min)

 • 15:20

  El temps (05min)

 • 15:25

  Mira per on! (25min)

 • 15:50

  La casa de les dagues voladores (2h10min)

 • 18:00

  Ara mateix (1h05min)

 • 19:05

  Això és mel (1h25min)

 • 20:30

  IB3 Notícies Cap de Setmana (1h05min)

 • 21:35

  El temps (05min)

 • 21:40

  Gent de la mar (3h50min)

 • 01:30

  IB3 Notícies Cap de Setmana (50min)

 • 02:20

  El temps (05min)

 • 02:25

  Musical (2h40min)

 • 05:05

  (05min)

 • 05:10

  Ara mateix (1h)